top of page

PRAVIDLA PARKU

Aby byl Váš pobyt v zábavním parku bezpečný, prosíme Vás o dodržování následujících pravidel:

 • Provádíme prohlídky pro vaše bezpečí. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnutí vstupu.

 • Povoleno je pohybovat se pouze po vyznačených cestách.

 • Zákaz manipulace, dotýkání se, sedání či stoupání si na exponáty. 

 • Děti do 15 let musí být v průběhu celé návštěvy parku v doprovodu dospělé osoby.

 • Dětské skupiny musí mít alespoň jeden dospělý dozor na každých 10 dětí ve skupině.

 • Za děti a nezletilé osoby jsou během celé návštěvy parku zodpovědní jejich rodiče nebo dospělý dozor nebo pedagogický doprovod, a to i v případě, že děti starší 12 let jsou v parku samy.

 • Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny pořadatele a ochranky v parku. V případě jejich nerespektování si pořadatel vyhrazuje právo neukázněné návštěvníky z parku bez náhrady okamžitě vykázat.

 • Zákaz vstupu se zbraní, imitacemi zbraní, výbušninami, ostrými předměty a skleněnými nádobami.

 • Zákaz vstupu se zábavní pyrotechnikou, včetně dělobuchů, práskacích kuliček, petard apod. V případě nerespektování tohoto pravidla si pořadatel vyhrazuje právo neukázněné návštěvníky z parku bez náhrady okamžitě vykázat.

 • Zákaz vstupu pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

 • Zákaz konzumace omamných látek ve všech prostorách parku.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo návštěvníka, který je pod vlivem alkoholu nebo omamných látek bez náhrady z parku vykázat.

 • Zákaz kouření platí ve všech prostorách parku včetně toalet a foyeru. Způsobí-li návštěvník kouřením požární poplach, budou mu naúčtovány veškeré materiální i finanční náklady s tím spojené.

 • Zvířatům je povolen vstup pouze na vodítku a s košíkem.

 • Volné pobíhání zvířat je zakázáno. V případě nerespektování tohoto pravidla si pořadatel vyhrazuje právo neukázněné návštěvníky z parku bez náhrady okamžitě vykázat.

 • Falšování vstupenky je trestné.

 • Po načtení nebo odtržení vstupenky dále tuto vstupenku není možné použít nebo vrátit. Odchodem z parku vstupenka pozbývá platnosti.

 • ​Při vstupu může být návštěvník podroben bezpečnostní kontrole.

 • ZTP/P se pro slevu musí prokázat platným průkazem.

 • Celý zábavní park je přizpůsobený dětským kočárkům a vozíčkářům.

 • Každá vstupenka je vybavena čárovým kódem a kontrolním ústřižkem, který bude po předložení při vstupu na místo konání akce zkontrolovaný čtecím zařízením nebo bude odtržen zodpovědným pracovníkem.

 • V případě poškození, zničení, ztráty nebo krádeže vstupenky nebude vstupenka pořadatelem nahrazena a nebude poskytnuta ani jiná kompenzace.

 • Pořadatel nezodpovídá za problémy a škody způsobené neoprávněným kopírováním vstupenky.

 • V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného na místě, kde byla vstupenka zakoupena.

 • Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, náklady na dopravu) se neposkytuje.

 • Majitel vstupenky dává souhlas k tomu, že fotografie, filmy nebo videozáznamy z prostor parku s jeho osobou mohou být použity pořadatelem k dokumentárním a propagačním účelům, a to bez peněžní náhrady.

 • Zaplacené vstupné a servisní poplatky se nevracejí, vstupenka se nevyměňuje.

 • Pokladna otevřena do 20:00. 

 • Poslední vstup ve 20:00. 

bottom of page